Hunt & Fish Expo 2011

Vânatul şi pescuitul sunt, alături de cules, cele mai vechi ocupaţii pe pământ. Din preistorie şi până în zilele noastre, aceste activităţi s-au împletit strâns cu evoluţia societăţii umane.


Manifestarea expoziţională Hunt & Fish Expo, salon specializat de vânătoare şi pescuit sportiv, ajunsă la a-IV-a ediţie, îşi propune, ca şi la ediţiile anterioare, să dea relief unor pasiuni, ca să nu le spunem patimi, de care, la scară planetară, sunt stăpâniţi milioane de semeni de-ai nostri.
Sunt activităţi care se desfăşoară pe timpul şi cheltuiala fiecăruia, şi care, dincolo de latura economică, sunt utile, în primul rând pentru păstrarea echilibrului în natură şi, concomitent, pentru protejarea speciilor care alcătuiesc fondul cinegetic şi pe cel piscicol pe Terra.

România, ţară cu vechi tradiţii în practicarea organizată a vânătorii şi pescuitului sportiv, şi deţinătoare încă a unor importante resurse naturale regenerabile, constituie un “pol” de atracţie pentru pasionaţii mânuirii de arme si undiţe şi lansete din ţări unde vieţuitoarele pădurilor, câmpiilor şi apelor sunt mai puţine şi mai sărace ca specii.
Expozanţii şi organizatorii nutresc speranţa ca vizitatorii să perceapă şi, de ce nu, să practice vânătoarea şi pescuitul sportiv ca pe nişte îndeletniciri umane nobile, de intervenţie înţeleaptă, motivată ecologic şi economic, în fauna planetei.

Desfăşurate după norme binestabilite, cu respectarea riguroasă a legilor care reglementează domeniile respective, vânatul şi pescuitul, pasiuni sportive şi de agrement cu un specific unic, pot deveni pentru cât mai mulţi dintre noi şi, în primul rând, pentru vizitatorii noii ediţii a Hunt & Fish Expo atribute ale unei vieţi ieşite din tipicul cotidianului, subordonată tot mai mult tehnologicului şi tributară stresului.
Practicanţii vânătorii şi pescuitului sportiv vor putea etala si în standurile actualei editii, tot ceea ce presupune desfăşurarea acestor activităţi extraprofesionale, inclusiv în domeniul chinologiei şi tirului vânătoresc şi ale concursurilor de pescuit pe specii, dar şi prilejul de a stabili noi contacte cu alţi confraţi din ţară şi din străinătate, unii deţinători de trofee şi punctaje internaţionale, cunoscute fiind ataşamentul şi solidaritatea de “breaslă”, dar şi apetitul acestora de a depăna noi întâmplări şi poveşti vânătoreşti şi pescăreşti.