Model de Curriculum Vitae

Model de Curriculum Vitae

- INFORMAŢII PERSONALE
Nume (Nume, prenume)
Adresă (numărul, strada, cod poştal, oraş, ţara)
Telefon
Fax
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii (ziua, luna, anul)

- EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
(Menţionaţi pe rând fiecare experienţă profesională pertinentă, începând cu cea mai recentă dintre acestea)
*Perioada (de la-până la)
*Numele şi adresa angajatorului
*Tipul activităţii sau sectorul de activitate
*Funcţia sau postul ocupat
*Principalele activităţi şi responsabilităţi

- EDUCAŢIE ŞI FORMARE
(Descrieţi separat fiecare formă de învăţământ şi program de formare profesională urmate, începând cu cea mai recentă)
*Perioada (de la - până la)
*Numele şi tipul instituţiei de învţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională
*Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
*Tipul calificării/diploma obţinută
*Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ

- APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE
Dobândite în cursul vieţii şi al carierei, dar care nu sunt recunoscute neapărat printr-un certificat sau o diplomă

- Limba maternă

- Limbi străine cunoscute
(Enumeraţi limbile cunoscute şi indicaţi nivelul: excelent, bine, satisfăcător)
*abilitatea de a citi
*abilitatea de a scrie
*abilitatea de a vorbi

- Aptitudini şi competenţe sociale
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi dobândit)
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-un mediu multicultural, ocupaţi o poziţie în care comunicarea este importantă sau desfăşuraţi o activitate în care munca de echipă este esenţială (de exemplu cultură, sport etc.).

- Aptitudini şi competenţe organizatorice
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi dobândit)
De exemplu coordonaţi sau conduceţi activitatea altor persoane, proiecte şi gestionaţi bugete; la locul de muncă, în acţiuni voluntare (de exemplu în domenii
culturale sau sportive) sau la domiciliu.

- Aptitudini şi competenţe tehnice
(utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente, maşini etc.)
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi dobândit)

- Permis de conducere

- Alte aptitudini şi competenţe
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi dobândit)
Competenţe care nu au mai fost menţionate anterior


- INFORMAŢII SUPLIMENTARE
(Indicaţi alte informaţii utile şi care nu au fost menţionate, de exemplu persoane de contact, referinţe etc.)

- ANEXE
(Enumeraţi documentele ataşte CV-ului, dacă este cazul)