Ajutor suplimentar de incalzire a locuintei

In perioada 12.04.2010 - 23.04.2010 persoanele singure sau familiile care incepand cu luna aprilie 2010 indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului suplimentar de incalzire a locuintei, acordat de la bugetul local, respectiv venitul lunar net pe membru de familie de pana la 800 lei, pot depune cererile si declaratiile pe propria raspundere. Acestea, insotite de actele doveditoare se depun in cele 16 puncte operative ale S.C. Colterm S.A, individual sau prin asociatiile de proprietari/chiriasi.
Acte necesare:
?cerere si declaratii pe propria raspundere - tip (privind componenta familiei, a veniturilor realizate, respectiv privind proprietatile);
?copii dupa actele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul sau resedinta la adresa pentru care se solicita ajutorul;
?acte din care rezulta calitatea titularului cererii fata de imobilul pentru care solicita ajutorul;
?acte privind veniturile nete realizate de familie in luna anterioara depunerii cererii.
Persoanele singure sau membrii familiei care declara ca nu realizeaza niciunul din veniturile enumerate in formularul tipizat, vor anexa si o declaratie privind veniturile din care se intretin, cu mentionarea luarii la cunostinta ca declararea necorespunzatoare a adevarului se pedepseste conform legii penale.
Titularii ajutorului pentru incalzirea locuintei au obligatia de a anunta orice modificare intervenita in componenta familiei, a veniturilor realizate sau cu privire la domiciliu, in termen de 5 zile de la data modificarii. Comunicarea modificarilor se face prin depunerea unei noi declaratii pe propria raspundere.
Informatii suplimentare se obtin la sediul din Bv. 16 Decembrie nr.15, telefon 0256/293884.