Simpozionul Internaţional „Environmental Education & Ecological Education"

Simpozionul Internaţional „Environmental Education & Ecological Education"

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Mediului – 5 iunie, în perioada 4 – 7 iunie 2009 , va avea loc în Timişoara Simpozionul Internaţional „Environmental Protection & Ecological Education", proiect realizat de Universitatea "POLITEHNICA" Timişoara, prin Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, în parteneriat cu Liga Studenţilor Chimişti din Timişoara, Inspectoratul Şcolar Judeţean , Grupul Şcolar de Chimie şi Protecţia Mediului „AZUR" şi Consiliul Local Timiş , proiect aflat sub egida Ministerului Educaţiei Cercetării şi Inovării.

Proiectul îşi propune să reunească cadre didactice, studenţi şi elevi, atât din centrele de învăţământ române, cât şi internaţionale în scopul realizării unui dialog intercultural – educaţional pe tema "Protecţia Mediului şi Educaţie Ecologică".

Ca şi în ediţiile precedente, prin intermediul EPEE , vom facilita angrenarea cât mai multor participanţi din ţară şi Europa în cadrul secţiunilor evenimentului.

1. Concursul PROIECTE NAŢIONALE DE MEDIU, ediţia a XII-a, al elevilor de liceu şi de gimnaziu;
2. Concursul iniţiat de Garda Naţională de Mediu pentru elevi de gimnaziu şi licee, 5 iunie 2009;
3. Comunicări ştiinţifice ale studenţilor;
4. Comunicare şi educaţie ecologică a cadrelor didactice;
5. Comunicări ştiinţifice şi metodice în domeniul protecţiei mediului a cadrelor didactice;
6. Comunicări ştiinţifice de cercetare în domeniul protecţiei mediului a cadrelor didactice, a specialiştilor, a cercetătorilor.

Scopul acestui eveniment este implicarea tinerilor, în speţă, în viaţa comunităţii şi responsabilizarea acestora, implicarea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică creare unui cadru de afirmare stiinţifică a tinerilor interesaţi de protecţia mediului.

Proiectul face parte din setul de activităţi care marchează începutul conştientizării şi responsabilizării tinerilor în ceea ce priveşte protecţia mediului şi educaţia ecologică. Concluziile rapoartelor redactate pe baza acestui proiect vor fi diseminate în randul grupului de follow-up al EPEE , ceea ce va asigura un plus de valoare etapei de continuare a acestui.

Site official : http://lsct.asoc.ro/epee